بادبند اصطکاکی

  • دینامیک

    میراگر«Damper»  میراگر ها در سازه باعث«کاهش نوسانات بعد زلزله» میشود. در حقیقت میراگر انرژی زلزله‌را مستهلک میکند و در نتیجه…

    ادامه مطلب
بستن