تراز

  • مقاومت مصالح

    ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ (افزایش مقاومت سازه با استفاده از افزایش ابعاد مقاطع)(ژاکت بتنی) ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ (سیمهای فلزی یا مفتول ها و خاموتها نباید…

    ادامه مطلب
  • مقاومت مصالح

    (تراز لیزری جهت تراز نمودن صفحات بیس پلیت) ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩ ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩ ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩ ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩ «آینده دلخواهتان را در هر کاری تصور کنید…

    ادامه مطلب
بستن