مقاومت مصالح

  • «استاتیک»

       اگر10% کاری در90%وقت انجام شود،90%باقیمانده آن کار در 10%باقیمانده وقت انجام می گیرد!! &&&&&&&&&&&&&& یکی از مهمترین درسهای شاخه…

    ادامه مطلب
بستن