دینامیک

  • فیزیک

    برای رسیدن به موفقیت لازم نیست خیلی قوی باشی… فقط کافیست که از «قویترین بهانه ات»قویتر باشی!!! همین.  

    ادامه مطلب
  • دینامیک

    میراگر«Damper»  میراگر ها در سازه باعث«کاهش نوسانات بعد زلزله» میشود. در حقیقت میراگر انرژی زلزله‌را مستهلک میکند و در نتیجه…

    ادامه مطلب
بستن